Integritetspolicy för besökare på uSite

Denna integritetspolicy förklarar hur uSite samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter om våra användare (”du”, ”ditt”). Den är utformad för att ge dig information om dina rättigheter och hur lagen skyddar dig när du använder vår webbplats.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller när du använder vår webbplats, exempelvis när du registrerar dig för att få tillgång till våra tjänster, prenumererar på våra nyhetsbrev, deltar i en undersökning, eller kommunicerar med oss. De typer av personuppgifter som vi samlar in inkluderar:

  • Kontaktinformation (såsom namn, e-postadress, postadress och telefonnummer)
  • Användarinformation (såsom inloggningsuppgifter och användarpreferenser)
  • Interaktionsinformation (såsom feedback och svar på undersökningar)
  • Teknisk data (såsom IP-adress, webbläsartyp och version, och andra tekniska identifierare)
Användning av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in på vår webbplats används i följande syften:

  1. För att tillhandahålla och förbättra våra tjänster: Att administrera ditt konto, att ge dig tillgång till specifika delar av vår webbplats, och för att säkerställa att innehållet på vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din enhet.
  2. Kommunikation: Att svara på dina förfrågningar, skicka viktig information om våra tjänster och vår webbplats, och för marknadsföringsändamål, med ditt samtycke.
  3. Forskning och utveckling: Att analysera hur vår webbplats används för att hjälpa oss att förbättra användarupplevelsen och utveckla nya produkter och tjänster.
  4. Rättslig efterlevnad och förebyggande av bedrägerier: Att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och skydda våra rättigheter.
Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utanför vår organisation för deras marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan dock dela dina uppgifter med följande parter för de syften som beskrivs i denna policy:

  • Serviceleverantörer och partners: Företag som tillhandahåller tjänster åt oss eller hjälper oss i vår verksamhet (till exempel databehandling, säkerhetstjänster och tekniska stödtjänster).
  • Rättsliga och regulatoriska krav: Om vi är underlagda en rättslig förpliktelse att göra det eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten hos uSite, våra kunder eller andra. Detta inkluderar att utbyta information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri och minska kreditrisk.
Internationell överföring

Dina personuppgifter kan överföras till, och behandlas i, länder utanför det land där du bor. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land. Vi vidtar dock lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas adekvat och i enlighet med denna integritetspolicy.

Säkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller tillgängliggörs på ett oauktoriserat sätt, ändras eller röjs. Vi begränsar även åtkomsten till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsmässigt behov av att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de är underlagda tystnadsplikt.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddslagstiftningen har du rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Detta inkluderar rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning, invändning och, i vissa fall, rätt till dataportabilitet. Om du önskar utöva någon av dessa rättigheter, vänligen kontakta oss.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din information och ständigt uppfyller lagkraven.

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy, eller om hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss genom de kontaktvägar som finns tillgängliga på vår webbplats.

Genom att förstå och respektera din rätt till integritet, strävar vi efter att upprätthålla ett transparent och säkert miljö för alla våra användare. Vi välkomnar dina synpunkter och frågor som en del av vår kontinuerliga förbättring av integritetsskyddet.

Klarhet i digitala frågor – Vi finns här för dig